Generelle betingelser

For at deltage i konkurrencen skal deltageren være mindst 18 år gammel. Hver person må kun deltage en gang. Visit Fyn forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år. Bliver disse punkter brudt, forbeholder Visit Fyn sig retten til at frasortere personen fra konkurrencen. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Konkurrencen er gratis at deltage i, og er ikke forbundet med nogen købspligt. 

 

Der udtrækkes ved lodtrækning én tilfældig vinder af konkurrencen, som kontaktes direkte via den oplyste e-mailadresse. Vinderen udtrækkes primo oktober 2022. 

Vinderen af konkurrencen må medtage op til øvrige tre personer ifbm. gevinsten (ie. et ophold på eks. hotel, feriehus etc. og tilknyttede få udvalgte oplevelser på Fyn, Ærø og Langeland).

 

Ansatte hos Visit Fyn / Destination Fyn og deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. Vi forbeholder os retten til at trække eventuelle præmier tilbage, hvis dette opdages.

Deltagelse i konkurrencen efter fristudløb bliver ikke taget i betragtning ved udtrækning af vinderen. Visit Fyn afgør om deltagelsen er modtaget rettidig. Det er deltagerens eget ansvar om deltagelsen kommer rettidigt frem.

 

Gevinsten er personlig for vinderen, og kan ikke ombyttes til kontanter eller videregives/videresælges. Gevinsten skal realiseres inden juni mdr. 2023. 

 

Ved deltagelse i lodtrækningen hos Visit Fyn er deltageren indforstået med ovenstående konkurrencebetingelser. 

Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Visit Fyn / Destination Fyn.

 

Visit Fyn forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencen uden forudgående varsel, og afgørelse i forbindelse med konkurrencen er endelig.

 

Destination Fyn c/o Erhvervshus Fyn P/S
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M
[email protected]

www.visitfyn.dk