Persondatapolitik

Det er Visit Fyns (ie. Destination Fyn c/o Erhvervshus Fyn) målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi håndterer personlige oplysninger, der indsamles og behandles på hjemmesiden og i forbindelse med udsendelse af e-post.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, kan vi indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

  • Ved brug af cookies på vores hjemmeside.
  • Ved at du bruger sociale medier i din kommunikation med Visit Fyn.
  • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser.
  • Online aktiviteter på hjemmesiden.
  • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Meta.
  • Visit Fyn behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

 

Hvad bruger Visit Fyn personoplysningerne til?

Visit Fyn bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. 

Hvad er retsgrundlaget for, at Visit Fyn behandler dine personoplysninger?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig, dels en interesseafvejning (jf. databeskyttelsesforordningen). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver Visit Fyn personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden anvendes kun af Visit Fyn. Visit Fyn videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Erhvervshus Fyn benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Kontaktoplysninger

Destination Fyn c/o Erhvervshus Fyn P/S
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M
Mail: [email protected]

www.visitfyn.dk